Om Alfatell

Alfatell tillhandahåller två unika produkter på den svenska marknaden: Alfanummer och Call Analytics.

Alfatell är ensam förvaltare av Alfanummer i Sverige. Vi är även det enda företag i Europa som har utvecklat en avancerad call tracking-tjänst som samlar in och analyserar data över inkommande telefontrafik med marknadsrelevans. Vi är ett företag med solid expertis om hur telefonen kan optimeras som säljdrivande responskanal och hur den kan bidra till en ökad kundnöjdhet.

Vi brinner för den personliga kontakten och hjälper företag, organisationer och offentlig sektor att förbättra sin direkta kundkontakt. Med kunskap om telefonkanalens betydelse för kundnöjdhet och lönsamhet bistår Alfatell i processen att skapa ökad interaktion mellan leverantör och kund. Genom en förenklad kontaktkanal och heltäckande information om inkommande telefontrafik läggs en grund för en kundrelation som är hållbar och långsiktig.

Alfatell har i samarbete med Telia, Tele2 och Telenor skapat ett nationellt nummerregister över samtliga sifferkombinationer som bildar varumärken, namn eller ord på de två huvudprefixen 020 och 0771. Detta nationella nummerregister förvaltas av Alfatell. Förvaltarskapet innebär att vi tar ansvar för att användningen och registreringen av Alfanummer inte strider mot marknadsföringslagen. Det betyder bland annat att ett företag ej har möjlighet att abonnera ett Alfanummer som är en konkurrents företagsnamn eller varumärke.

Alfatell AB grundades 2008 och finns idag i Sverige och Norge. Huvudkontoret är baserat i centrala Stockholm och Alfatell ägs delvis av norska TV2-gruppen genom moderbolaget Alpha Group AS. Vi är medlemmar i Sveriges Annonsörer och Swedma. Alfatell tillhandhåller sina tjänster inom Sverige, Norge och Danmark.