Mystery calling

Mystery Calling är en tjänst från Alfatell där fiktiva kunder ringer in till exempelvis ert företags kundservice och simulerar specifika situationer som ni önskar mäta.

Alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring vet hur svårt det kan vara att uppnå önskad avkastning på varenda investerad krona och satsning. Man kan komma undan med många misstag, men dålig kundservice är någonting som kunderna har svårt att förlåta. Det kan stå företaget extremt dyrt att försöka vrida en negativ upplevelse till någonting positivt. Undersökningar visar att det krävs många positiva kundupplevelser för att väga upp en enda negativ.

Ett problem som de flesta företag råkar ut för i kundservice, är medarbetare som saknar säljförståelse och säljerfarenhet, När kundservice mottar en förfrågan, läggs fokus i en majoritet av fallen på att lösa problemet och sedan avsluta ärendet. Men varje enskild förfrågan från en kund är en fantastisk möjlighet att knyta starkare band, identifiera nya behov och försäljningsmöjligheter och kanske till och med sätta upp ett möte mellan kund och en säljare som arbetar på en annan avdelning med en annan produkt.

Mystery calling är tjänsten som mäter och kartlägger allt som ni kan tänkas vilja veta om kundservice och försäljningsavdelningen i ert företag. Tillsammans med Alfatells duktiga rådgivare definierar vi ett antal parametrar som hjälper er att mäta och följa utvecklingen över tid.

Mystery calling ger dig kunskap om hur kunden upplever servicenivån och hur denna utvecklar sig över tid. Men kanske ännu viktigare: det här är information som bör spridas internt i verksamheten. Konkreta resultat av den här typen är mycket motiverande och skapar, genom att de anställda får se mätningar på sitt eget arbete, en god arbetsmoral. ”Var januari en bra eller en dålig månad? Hur god service är det möjligt och lönsamt att ha? Klarar vi att öka servicenivån med fem procent nästa månad?”

Jag vill ha mer information om Call Analytics