Kanalval

Mann i bakke og piler

Efter en kampanj gör de flesta företag en värdering om den gick bra eller dåligt. Det är då vanligt att titta på hur många som har besökt webbsidan, köpt en vara osv. Men vad många glömmer bort, är att en kampanj också är en marknadsundersökning i sig själv. En kampanj är en marknadsundersökning gällande vem som faktiskt visar högst benägenhet att svara. Låt oss förklara närmare. Det här är nämligen kunskap som kan visa sig bli helt ovärderlig för er i er nästa kampanj.

Call Analytics analyserar historiska data och gör uppslag mot ett stort antal externa dataregister. Tjänsten ger en detaljerad demografisk profil på alla som har svarat. Man kan även lägga in intelligenta kriterier och filter för att få ut just den information som önskas. För att dra lärdom av det man gjort tidigare – både rätt- och felsatsningar – kan man justera sin kommunikation och välja de mediekanaler som bäst representerar de målgrupper som ni vet svarar mest frekvent.

Jag vill ha mer information om Call Analytics