Investeringskontroll

Stones on weight

Nästan alla investeringar som är kopplade till kommunikation och marknadsföring kostar relativt mycket pengar. Bara ett fåtal företag kan argumentera för och klara av att kommunicera till ”alla” på en och samma gång. Det är därför viktigt att rikta sin kommunikation mot den eller de målgrupper där sannolikheten för att man ska nå sina uppsatta mål är högst.

Mediekanaler av alla de slag lovar annonsörerna att de ska nå ut till en viss målgrupp. I själva verket har du som annonsör dock väldigt liten kontroll över om ni faktiskt fångar den målgrupp som ni betalar för. Call Analytics är som kejsarens nya kläder för mediekanalerna. Som marknads- eller kommunikationsansvarig får du nu möjlighet att granska alla dessa löften och vackra ord och faktiskt kontrollera vilken målgrupp som ni har köpt. Call Analytics ger dig en detaljerad demografisk profil på alla som svarar på er annons och som kontaktar er via telefon. Allt som oftast är detta också en representativ profil för dem som kontaktar er via hemsidan eller e-post.

Självklart är det viktigt att träffa rätt målgrupp när man kommunicerar, men rätt målgrupp är inte alltid nog. Det är lika viktigt att satsa på rätt kanal och det är inte alltid så att de kanaler som har rätt målgrupp också är rätt för just er. De olika mediekanalerna engagerar läsarna, tittarna eller lyssnarna i olika hög grad. Det är viktigt at tänka igenom vilken situation eller i vilket tillstånd mottagaren befinner när budskapet levereras. Call Analytics mäter detta och ger dig svaren du behöver.

Jag vill ha mer information om Call Analytics