Effektiv kommunikation

Snakkebobler

Call Analytics ger dig ny förståelse för dem som tar emot er kommunikation. Vilka är de? Hur ser de ut? Hur reagerar de på det som ni har att berätta? Insikter som du inte kommer att vilja vara utan nästa gång du ska kommunicera, oavsett om det sker via en kampanj, ett produktblad eller via e-post. Det är faktiskt ofta så att den målgrupp som svarar på företagets kommunikation är en helt annan än den målgrupp som man först försökte nå.

Det är inte möjligt att kommunicera effektivt till alla på en och samma gång. Vi är alla olika och måste bli bemötta på olika sätt för att kunna få en likvärdig behandling. Det betyder att samma produkt eller tjänst måste kommuniceras på olika sätt, beroende på vem kommunikationen riktar sig till. Ska ni skicka ut ett nyhetsbrev till existerande kunder? Ska ni annonsera på stortavlor, utforma produktblad eller satsa på tv-reklam? Eller räcker det kanske att ni skriver om texten på hemsidan?

Jag vill ha mer information om Call Analytics