Nyheter

Featured image

SSF vill göra det lätt för kunderna

19 november 2012

SSF Stöldskyddsföreningen är en av de mest tongivande aktörerna på marknaden när det kommer till säkerhet och trygghetsfrågor. Som ideell förening har de drivit informationsarbete och bildat opinion kring ökat stöldskydd i snart 80 år. Nio av tio svenskar känner igen den klassiska symbolen med ett öga, och många har fått tillbaka sina borttappade nycklar […]

Läs mer Nyheter
Featured image

Öppen marknad kräver goda kundrelationer

19 november 2012

Vi lever i en tid där marknadsvillkoren är i ständig rörelse och där kunderna mer än någonsin tidigare omvärderar sina leverantörer. För företagen innebär det att man måste hitta nya vägar att knyta kunderna till sig på ett långsiktigt sätt. Fyrfasen Energi är ett av de bolag som arbetar på en allt mer konkurrensutsatt och […]

Läs mer Nyheter
Featured image

Taxi Stockholm fick facit – tack vare Call Analytics

18 september 2012

Taxi Stockholm 15 00 00 har en lång och stolt historia som går tillbaka ända till 1899, då Stockholms Droskägarförening grundades. Taxistolpar sattes upp i staden, och vid dessa stolpar väntade från början både hästskjutsar och taxibilar på uppdrag. Företaget har alltid haft en positiv inställning till ny teknik, och insåg tidigt hur viktig telefonen […]

Läs mer Nyheter
Featured image

Alfanummer ger fler kunder

16 november 2011

Under september fick företag i Skåneregionen möjlighet att boka sitt Alfanummer och många företag har nu börjat använda sina Alfanummer. Sparbanken Öresund är ett av dem.

Läs mer Nyheter
Featured image

”Kunden väljer kanal – och vi hänger med”

9 november 2011

Sala Sparbanks framgångsrecept till kundnöjdhet är baserat på att möta kunden, där kunden vill mötas.

Läs mer Nyheter
Featured image

Det som ger resultat

13 oktober 2011

Telefonen driver kundnöjdhet och försäljning visar ny rapport från SKI. Det leder till att allt fler företag maximerar telefonkanalens potential med ett Alfanummer genom att göra det lätt för kunden att ta kontakt.

Läs mer Nyheter
Featured image

”Tillgänglighet är allt”

12 september 2011

Nyhetsbrev från Alfatell: Varför Ticket lyckas bättre än sina konkurrenter i sin kanalstrategi. Ticket är en av många aktörer som hittat ett sätt att maximera telefonen som budskapsbärare och kanal, med ett Alfanummer: 0771-CHARTER.

Läs mer Nyheter
Featured image

Malmöbor vill ha Alfanummer

8 september 2011

Nyhetsbrev från Alfatell med rapport från intervjuer med Malmöbor och respons på den informationskampanj som pågår i den skånska regionen så att fler företag och organisationer kan registrera sitt namn som nummer.

Läs mer Nyheter
Featured image

Anrika Henry Ståhl Fastigheter uppdaterar sin kontaktkanal med 0771-STÅHLS

7 juni 2011

Henry Ståhls Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsförvaltande bolag som i sitt långsiktiga arbete att modernisera och förenkla sin kontaktkanal har man valt att arbeta med ett Alfanummer, 0771-STÅHLS.

Läs mer Nyheter
Featured image

Inspireras av Skurups kommun

17 maj 2011

Alfanummer förankrar kommunens varumärke på ett helt nytt sätt. I samarbete med Alfatell satsar nu Skurups kommun på att i högre utsträckning locka till sig fler invånare och knyta befintliga kommuninvånare till sig. – Vi valde ett Alfanummer av den enkla anledningen att vi vill exponera ortsnamnet Skurup, säger Nils-Eric Magnusson, Informationschef på Skurups kommun.

Läs mer Nyheter