Taxi Stockholm fick facit – tack vare Call Analytics

Den 18 september
Kategorier: Nyheter

Taxi Stockholm

Taxi Stockholm 15 00 00 har en lång och stolt historia som går tillbaka ända till 1899, då Stockholms Droskägarförening grundades. Taxistolpar sattes upp i staden, och vid dessa stolpar väntade från början både hästskjutsar och taxibilar på uppdrag. Företaget har alltid haft en positiv inställning till ny teknik, och insåg tidigt hur viktig telefonen var för verksamheten.

Idag, mer än 100 år efter starten, är det bara motordrivna hästkrafter i tjänst hos Taxi Stockholm. Företagets intresse för att använda ny teknik innebär att de drygt 1650 taxibilarna, varav de flesta är miljöbilar, idag kan bokas på många olika sätt. Förutom telefon kan kunderna använda webb, appar, SMS och självklart den äldsta tekniken av alla, en uppsträckt hand på gatan! Traditionen är stark konstaterar Eva Lindstrand, marknadskoordinator på Taxi Stockholm. ”Telefonen är fortfarande det populäraste sättet att ta kontakt med oss, det ringer folk alla dagar, året runt och dygnet runt.”

Taxi Stockholm har använt Call Analytics från Alfatell AB för att få reda på mer om sina kunder, och för att kunna utveckla sin service och kommunikation.  ”Vi använder Call Analytics för att bekräfta vår målgruppsanalys. Vi hade redan innan vi skaffade tjänsten en tydlig bild av hur vår målgrupp såg ut och vilka det var som ringde oss, men Call Analytics gav oss svart på vitt att vi hade rätt. För oss på Taxi Stockholm har Call Analytics fungerat som en kontrollfunktion, vi har kunnat kontrollera att vi jobbar på rätt sätt och mot rätt målgrupper. Hade Call Analytics visat siffror som inte stämde med vår tidigare uppfattning hade vi snabbt kunnat fånga upp det och fundera över vad vi skulle kunna göra för att lösa det.”

Call Analytics är systemet som analyserar inkommande samtal och ger information, ner på individnivå, om de som kontaktar dig. Med Call Analytics får du en ständigt uppdaterad målgrupps- och responsanalys presenterad på ett lättöversiktligt sätt, när och var du vill, vilket gör det lättare att utvärdera effekten av din marknadsföring. Call Analytics är tillgängligt via webben, och vill du inte själv logga in kommer skräddarsydda rapporter till din e-post med jämna mellanrum. Rapporterna utformas i samråd med Alfatell.

För Taxi Stockholm har den demografiska analysen av vilka som ringer varit det viktigaste med Call Analytics. Det är här de har funnit bekräftelsen på att företaget har varit på rätt spår när de definierat sin målgrupp och utformat sin kommunikation. ”Men, poängterar Eva, det gör ingen nytta om vi själva sitter och tror att vi vet hur det ser ut! Call Analytics har varit redskapet som bekräftade det vi trodde, och gav oss fakta att stå på inför vårt fortsatta arbete!”

Eva beskriver Call Analytics som ett lättanvänt system som på ett överskådligt sätt presenterar de siffror och analyser företaget vill ha, och som gör det lätt att jämföra olika perioder med varandra. Hon skulle absolut rekommendera andra företag, oavsett bransch, att använda systemet. För framtiden ser Taxi Stockholm flera nya användningsområden för Call Analytics, t.ex. för att utveckla företagets hantering av avtalskunder, och kunna utveckla servicen för dem.

I likhet med många andra företag försöker Taxi Stockholm att leda bort kunderna från telefonen, och flera av deras kampanjer har handlat om att få kunderna att boka taxi via webben eller via telefon-appar. Har de ändå haft användning av en analystjänst utvecklad för telefonen? ”Ja, menar Eva, vi kan t.ex. se att rätt personer, de som våra kampanjer har vänt sig till, inte längre ringer oss i samma utsträckning som tidigare. Vi kan också se vilka grupper som fortfarande ringer oss och utveckla servicen och tillgängligheten på telefon för dem. Call Anatytics har varit ett bra verktyg för att målgruppsanpassa vår marknadsföring och utveckla vår service i alla kanaler.”