Det som ger resultat

Den 13 oktober
Kategorier: Nyheter

HiRes

Telefonen driver kundnöjdhet och försäljning visar ny rapport från SKI

SKIs oberoende mätning från 2011 visar att kundnöjdhet är nära kopplad till ett samtal och att de företag som prioriterar telefonen som kanal har fler nöjda kunder: ”Det är också tydligt att de kunder som varit i personlig kontakt (telefon, besök etc) med sin leverantör är mer nöjda än de som inte varit det.”

Hur och när kontaktar du själv helst ett företag? De flesta av oss vill tala med någon när vi har frågor och funderingar.

Undersökningar från Norstat 2009 och 2010 visar att svenska folket vill ringa: 66% uppgav att man föredrar att ringa företag, endast 30% vill skicka e-post. Man föredrar att ringa för att snabbt få svar på sin fråga, man har varken lust eller tid att vänta på ett svars-mail, samt att ett samtal ger större trygghet i ärenden som är viktiga för kunden.

Telefonen driver lönsamhet
Ticket är ett exempel på bolag som valt att lyfta sin telefonkanal med goda resultat: ”För oss är telefonen en mycket viktig kanal då en stor del av vår försäljning kan kopplas till just den kanalen”, säger Martin Durnik Marknadschef på Ticket, som idag är marknadsledande inom sitt fält.

Likt Ticket blir allt fler företag i Sverige medvetna om vad som är nyckeln till en kanalstrategi som är modern och hållbar. Man satsar på utvalda digitala kanaler och man fokuserar nu på den kanal som ökar kundnöjdheten mest. Genom att lyfta telefonen som en central kontaktväg minskar antalet trösklar i köpprocessen samtidigt som det personliga mötet är relationsbyggande.

Företagen optimerar sin telefonkanal
För att maximera telefonkanalens fulla potential för att driva kundnöjdhet och försäljning väljer idag företag den nya generationens telefonnummer. Man väljer att ha sitt företagsnamn eller ett branschord som nummer – ett nummer man minns och som stärker företagets marknadsposition. Den nya generationens telefonnummer kallas för Alfanummer och används idag av allt från Sveriges största varumärken till offentlig sektor och mindre bolag.