”Tillgänglighet är allt”

Den 12 september
Kategorier: Nyheter

ticket_new_logo_180px_webb_se_small

”Tillgänglighet är allt”

Hej Martin Durnik, marknadschef på Ticket, Sveriges största privatresebolag. Hur viktig är telefonen som kanal för er?

– Vi vet att våra kunder gärna ”vandrar” mellan de olika försäljningskanalerna och vill kunna nå oss i just den kanal som passar dem bäst. Att kunna erbjuda just det, är en viktig del av vår strategi. Tillgänglighet är viktigt och en framgångsfaktor för oss.

– Inte minst med tanke på att många andra gör det svårare att nå dem, speciellt via telefon, ser vi just telefonkanalen som en mycket viktig kanal.

Allt fler företag väljer att arbeta aktivt med telefonen som kontaktkanal med resultatet att försäljning och kundnöjdheten ökar. Med en tydlig kanalstrategi som inte lämnar telefonen i skuggan har Ticket lyckats positionera sig ytterligare på den svenska resemarknaden:

– Ticket jobbar med en uttalad tre-kanalstrategi: Butik, Internet och Telefon. Det är kombinationen av dessa kanaler som gör oss unika och framgångsrika i resebranschen. För oss är telefonkanalen en fortsatt mycket viktig kanal då relativt stor del av vår försäljning kan kopplas till just den kanalen.

I Svenskt Kvalitetsindex’ senaste rapport (2011/01) konstateras:
”Det är också tydligt att de kunder som varit i personlig kontakt (telefon, besök etc) med sin leverantör är mer nöjda än de som inte varit det.”

Martin Durnik kan bekräfta detta från sin egen verksamhet:
– Jag är övertygad om att en mer personlig kontakt med kunden oavsett produkt eller tjänst man erbjuder är alltid en fördel för både kund och företag.

Ticket är en av många aktörer som hittat ett sätt att maximera telefonen som budskapsbärare och kanal, med ett Alfanummer: 0771-CHARTER. Alfanummer är telefonnummer med namn eller ord istället för siffror. Ett telefonnummer som ökar kundnöjdheten genom att vara lätt att komma ihåg samtidigt som det förstärker varumärket ytterligare.

Några svenska kända Alfanummer är 0771-SWEDBANK, 020-BOSTAD, 0771-AMNESTY, 0771-BREDBAND och 0771-SPARBANK.

Alfatell är förvaltare av Alfanummer i Sverige i samarbete med Telia, Tele2 och Telenor.