Inspireras av Skurups kommun

Den 17 maj
Kategorier: Nyheter

1531522_520_292

När invånarnas lojalitet till sin kommun inte är vad den var blir det allt viktigare som kommun att särskiljas från sin granne. Det blir allt viktigare att knyta sina invånare till sig och återuppbygga det lokala samhället präglat av starka band och positiv utveckling. Skurups kommun har hittat ett sätt, med 0771-SKURUP.

– Kommunerna måste inse värdet av olika sociala medier och att synas med sitt namn eller varumärke är ett måste i kampen om företagsetableringar och inflyttning, säger Nils-Eric Magnusson, Informationschef på Skurups kommun.

Nils-Eric, vad betyder ert Alfanummer för kommunen?
– För oss signalerar ett Alfanummer trygghet. Men även framsteg, expansion, utbildning med vilja och lust, social och mänsklig service. Alfanummer används mer och mer av näringslivet och eftersom kommuner gärna sneglar åt det hållet numera, så är jag ganska säker på att man också tar efter denna möjlighet att synas.

Vilken kommunikativ utmaning ser du för kommuner idag? 
– Kommunerna vill idag skapa mötesplatser för invånarna där dessa genom olika former av interaktivitet ska känna delaktighet och samhörighet. Man vill helt enkelt få till stånd ett levande samhälle igen.

Hur kommer det sig att ni valde att arbeta med ett Alfanummer?
– Vi valde ett Alfanummer av den enkla anledningen att vi vill exponera ortsnamnet Skurup. Vi har en berömd slogan som lyder: ”When in Europe don´t miss Skurup” och den har vi använt i vår tv-reklam i TV4 och den finns så klart också på vår hemsida. Alfanumret blir då en naturlig följd i den marknadsföringen.

Skurups kommun är en av de hundratals aktörer i Sverige som valt att satsa på att förankra sitt varumärke med ett telefonnummer man minns. Alfanummer är telefonnummer med namn eller ord istället för siffror och Alfatell är förvaltare av dessa nummer i samarbete med Telia, Tele2 och Telenor. Alfanummer som marknadsverktyg är tämligen nytt på den svenska marknaden, men utvecklingskurvan pekar spikrakt uppåt. Allt fler aktörer i Sverige vill äga sitt namn eller ett starkt branschord som nummer och allmänheten efterfrågar Alfanummer i allt större utsträckning på grund av sin enkelhet och tillgänglighet.

Surfa in på vår webb och sök efter ditt Alfanummer! Glöm inte bli vår vän på Facebook för att följa utvecklingen av Alfanummer på den svenska marknaden.