Ökad reklamrespons

ökad reklamrespons

När man studerar respons i säljutlösande reklamkampanjer är det ofta telefonen som visar sig vara den mest träffsäkra kontaktkanalen. Vi har alltid telefonen med oss och vi kan lättare ta kontakt när vi exponeras för reklam, i bilen på väg till och från jobbet, på bussen eller tunnelbanan, när vi är ute och promenerar, läser tidningen, är på nätet eller tittar på TV. Med ett Alfanummer fångar vi in kunder som direkt vill ta kontakt, men också de som väljer ta kontakt senare eftersom numret läggs på minnet.

Till exempel i radioreklam: när vi sitter i bilen på väg till jobbet och hör ett budskap som tilltalar oss måste vi ofta vänta tills vi har möjlighet att surfa för att kunna ta kontakt, resultatet blir ofta en utebliven kontakt. Ett Alfanummer som exponeras i reklam ger högre respons än ett numeriskt telefonnummer av en enkel orsak: vi kommer ihåg det.

När vi har vårt namn som nummer blir vi tillgängliga och därför också kontaktade i högre utsträckning. Dessutom blir vårt varumärke stärkt när vi har samma namn eller ord som telefonnummer och webbdomän – det som är lätt för kunden blir lönsamt för dig.