Kan man namnet kan man numret

Skärmavbild 2011-12-20 kl. 09.17.44

För de flesta företag är telefonen en av de viktigaste kontaktkanalerna. Telefonsamtalet driver försäljning och kundnöjdhet på ett sätt som är unikt. För att kunna maximera telefonen som säljkanal väljer idag företag Alfanummer. Klicka här för att läsa mer om vilka som väljer Alfanummer och varför.

Med ett Alfanummer gör man det lätt för kunden att ta kontakt, det leder till ökad respons och högre kundnöjdhet. Med namnet som nummer kommuniceras dessutom varumärket på ett tydligt och kundnära sätt.

Genom att kommunicera din telefonkanal på samma sätt som din webb samlas kommunikationen under ett gemensamt varumärkesparaply. Du blir mer tillgänglig och ökar därmed din försäljning och stärker dina kundrelationer. Det som är lätt, är rätt.