Fler nöjda kunder

fler nöjda kunder

Ett Alfanummer uppmanar till personlig kontakt och skapar kundnöjdhet tack vare sin enkelhet.

Kunder upplever företag med Alfanummer som service-minded. Ett Alfanummer med sin inbyggda enkelhet kommunicerar kundfokus och tillgänglighet. Som kund ser jag att företaget ansträngt sig för att underlätta för mig att ta kontakt och det gör mig mer positivt inställd till företaget.

Undersökningar visar att kundnöjdhet är nära kopplad till ett samtal och att de företag som prioriterat telefonen som kanal har fler nöjda kunder. Svenskt Kvalitetsindex senaste rapport (110124) visar att:
”Det är också tydligt att de kunder som varit i personlig kontakt (telefon, besök etc) med sin leverantör är mer nöjda än de som inte varit det.”

7 av 10 svenskar uppger att de föredrar Alfanummer framför numeriska telefonnummer i en ny marknadsundersökning. Undersökningen visar även att svenska folket tycker att företag med Alfanummer visar att de är måna om att kunden ska vara nöjd.

Alfanummer minskar helt enkelt glappet mellan kund och företag. När det är lätt för kunden att ta kontakt ökar företagets tillgänglighet och på så sätt också servicenivån. Södertälje kommun är en av de aktörer som valt Alfanummer för att förbättra sin service. Allt fler myndigheter och kommuner ser fördelarna i ett telefonnummer man minns.